Thursday, 29 October 2015

‘மை ஸ்மார்ட் பேபி’ பயிற்சி ஏன்?


உங்கள் குழந்தையின் மேதமையை தீர்மானிப்பது மரபணு மட்டுமல்ல, ஒரு அம்மாவாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு மிக இளம் வயதில் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவங்களும் பயிற்சிகளும்தான் என்றால் அது ஆச்சரியமளிக்கிறதா? சமீபத்திய மூளையியல் ஆராய்ச்சிகளும் இதையே தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

பிறக்கும்போது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் இயற்கை கொடுப்பது ஒரே மாதிரியான மூளையைத்தான். வடிவிலும், எடையிலும், தோற்றத்திலும்! அப்படியிருக்கும்போது ஒரு சிலர் மட்டுமே மேதைகளாக, சாதனையாளர்களாக உருவாகக் காரணம் என்ன? 

இந்த ஏற்றத்தாழ்வை மூளையின் வடிவமோ, எடையோ தீர்மானிப்பதில்லை. மூளையில் உள்ள நியூரான் என்று சொல்லக்கூடிய அணுக்களில்தான் அனைத்து தகவல்களும் சேகரிக்கப்படுகின்றன. மனித மூளையில் மில்லியன் கணக்கில் நியூரான்கள் உள்ளன. உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒரே ஒரு நியூரானின் ஆற்றலானது இன்று இருக்கக்கூடிய அதிசக்தி வாய்ந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரைவிட சக்தி வாய்ந்தது!

ஆனால் வெறும் நீயூரான்கள் இருப்பதாலேயே ஒருவர் புத்திசாலியாகிவிட முடியாது. அந்த நியூரான்களுக்கு இளம்பருவத்தில் எந்தவிதமான வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் (stimulation) கிடைக்கிறதோ அதற்கேற்றபடி அது வலுவடையும். அதன்மூலம் நியூரான்களுக்கிடையே  இணைப்புகள் ஏற்படுகின்றன. அதிக இணைப்புகள் அதிக ஆற்றல் மிக்கவரை உருவாக்குகிறது.  

மூளையானது இடப்பக்க மூளை வளப்பக்க மூளை என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இடது மூளை IQவுக்கும் வலது மூளை EQவுக்கும் பொறுப்பாகிறது. இடது மூளையானது ஒரு சீரான முறையில் மட்டுமே சிந்திக்கப் பழக்கப்படுவதால் அது ஒரு கிடங்கு போல் தகவல்களை சேமித்து வைத்துக்கொள்கிறது. அதனால் புதிய தகவல்களை அது அனுமதிக்க  போராடுகிறது. ஆனால் வலதுமூளையோ “photographic memory” போல் இயங்குவதாலும், கற்பனைத் திறனோடு “நமது சொந்த அனுபவங்களை அறிவாக மாற்றும் அமைப்புகளை” உருவாக்குகிறது. அதனால் நினைவாற்றலும் பெருகிடக் காரணமாக இருக்கிறது 

நமது பள்ளி கல்வி முறைகள் பெரும்பாலும் இடதுமூளை வளர்ச்சியைப் பிரதானமாகக் கொண்ட கல்விக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன. ஆனால் ஒருவர் பன்முகத்தன்மையோடு மேதையாக வளர வலதுமூளை வளர்ச்சியும், அதற்கான பயிற்சியும் மிக மிக அவசியம். அது குழந்தைப் பருவத்திலேயே கொடுக்கும்போதுதான் அந்த ஆற்றல்கள் சிதைந்துபோகாமல் காக்க முடியும். 

பிள்ளைகளின் அபரிதமான ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மூளையின் வலது பக்க நியூரான்களைத் தூண்டி photographic memory, Super Computing ability, Grasping ability போன்ற திறன்களையும் வளர்த்து பள்ளிப் பருவத்தில் அவர்கள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக திகழும்படி செய்ய குழந்தைகளுக்குத் தேவையான பயிற்சியைக் கொடுக்க உதவுவதே MySmartBaby எனும் பயிற்சி. 

இது பிறந்த குழந்தை முதல் 3 வயது குழந்தைகளுக்கான ஒரு தன்னிகரற்ற பயிற்சியாகும், அதுவும் வீட்டிலிருந்தபடியே! ஒரு நாளைக்கு வெறும் 5 முதல் 15 நிமிடங்கள் போதும் உங்கள் குழந்தையை ஒரு மேதையாக உருவாக்கிட.

‘மை ஸ்மார்ட் பேபி’ பாடதிட்டம் மற்றும் அம்மாக்களுக்கான பயிற்சி பற்றிய தகவல்களுக்கு 9840999708 / 9500090955 எனும் எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளவும். மேலும்,www.mysmartbaby.in என்ற இணைய தளத்தில் பதிவு செய்து பயிற்சி பற்றிய அறிமுக கையேட்டை நீங்கள் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்யலாம்.

Monday, 26 October 2015

Did You Know that your baby can Read and do math as well?Researches on Fetus and the newborn has made tremendous progress in the past few decades.  We are now in the possession of revolutionary new knowledge. 

This knowledge tells us that newborn children can, from birth comprehend words, numbers and make amazing use of the memory function.  Babies soak up information like sponges.  While learning continues throughout life, the first few weeks add up to a remarkable time for explosive learning and growth.

A very close and appropriate example of this is the way in which your baby learns the mother tongue.  No parent takes any special effort in teaching the mother tongue to the baby. Baby just hears through its ears the sounds of the words and the sentences you use, while his eyes record the actions that go along with the sounds, words and sentences.

These are correlated and recorded in baby’s brain in the form of neuron connections.  Similarly, when same words are used in a different context, they are also recorded as said before.

The beauty is that every baby comes to this world with an inborn algorithm that helps it make these correlations and decipher the meaning with respect to the given context.  This is how a baby, much before starts speaking, can still understand words and meaning and respond.


By now, the implication of this knowledge should be clear to you.  The sooner the baby receives sensory stimulation and opportunity for mobility and language expression, the more likely the brain growth, development and skills will be optimized. 

Friday, 16 October 2015

Six Factors that Build up a Child’s Confidence


  1. First, do not look at a child’s weak points and faults but focus on Child’s outstanding points and talents.
  2. Second, put weight on the effort made and on the process involved in improvement, rather than on the result.
  3. Third, accept imperfection with warmth.
  4. Fourth, don’t compare a child’s abilities with other children’s.
  5. Fifth, emphasize the particular character and individuality of people.
  6. Sixth, view the child unconditionally as one hundred percent okay.
  7. Mothers raising their child, knowing their own child well, tend to compare them with other children and give them a minus rating.  This becomes the biggest wound in the child’s soul. 


Monday, 12 October 2015

MySmartBaby Vijayadhasami Offer !

It is the dream of every parent that their child must become a Super Achiever in all spheres of life. While their dream for the child is the First Step, knowing what to do & how to go about is even more important.

When today's infants and toddlers grow up to face the challenges of the society two decades from now, they will fail to cope if they are raised in an environment of old and outdated standards.

The greatest challenge in front of parents today is knowing and understanding the latest developments in brain theory and using them with their kids to give them a cutting edge to face the challenges they will face about two decades from

During the past 20 years, research on the front and the new born has made tremendous progress and revolutionary new knowledge has been gained.

It has been found that the new born can from birth comprehend words, numbers and amazingly use the memory function. The new born is a genius with some amazing powers hidden inside.

#MySmartBaby trains #Moms to nurture the genius in a child.

Come  LEARN THE  "ART OF MAKING YOUR CHILD A GENIUS"

On the occasion of Vijayadhasami, MySmartBaby is happy to announce a further discount of Rs.1000/- Order Now and give your Child a brilliant beginning.   


Saturday, 10 October 2015

A word of appreciation from MSB Parent community:


I would like to extend my heartfelt thanks & appreciation for organizing the training session. It was a very helpful one and I am hoping to start off with the training soon. The session gave useful insights on the development of a baby's brain & the do's and dont's that a parent should follow. It also helped me to understand, how to go about with the MySmartBaby teaching kit. Overall, the session was one of a kind & an eye opener for all new parents. I'm waiting for my baby to turn Three months, so that I can start off with the MySmartBaby training. I'm sure it will hit off to a great level & help all babies to develop their Photographic memory. I will inbox my experience & the development in my baby after a month into the training. My hearty wishes for the growth & success of this idea. I guess, I will refer this to all my to-be-new-mom friends & I think this would make an ideal gift to all newborn babies.
Please convey my thanks to Mr. Paul, for the session & the useful tips provided by him. Hope more of such sessions on various other topics are organised in future.
Regards,
Pavithra Raghunathan

Thank you very much Ms. Pavithra Raghunathan for the appreciation. Such appreciation and feedback is the key to motivation and improvement for us.


MySmartBaby Workshop

Training Mothers to Train Kids - a workshop was organized by #mysmartbaby on 3rd of October 2015

mysmartbaby training

mysmartbaby workshop

newborn training

Training for Infant Learning Program

MySmartBaby Training

MySmartBaby workshop

MySmartBaby Training

Monday, 5 October 2015

Telepathy


#Telepathy is the ability to read another person's mind.  It is not limited to human being alone.  Even Plants and animals communicate through telepathy.  So all living things can communicate soul to soul among themselves using telepathy.

An Exercise for Practice – Play using cards:

Two sets of five cards each, containing pictures of animals like the panda, giraffe, elephant, bear or deer, should be taken, one set for the child and one set for the mother.

The five cards should be lined up face up in front of the child and face down in front of the mother.  The mother takes one of these cards in the hand, stares at it intensely, retains the image on her brain, and says to child, “From among your five cards, pick up the same card that I have in my hand now.”

Do this five times.  Out of the five attempts, the child will probably do well and choose the correct card once, at first.  With further attempts, the child will succeed all five times.

Like telepathy, there are various other extraordinary capabilities such as clairvoyance, precognition, #ESP etc.  These capabilities, like any other skill or talent can be mastered only by practice.

Children are born ready to learn and interested in the world around them.  It is natural for them to use all their abilities to learn.  From birth, children are learning about themselves, other people and the world around them and playing an active role in their own learning and development.

ESP is one of the right brain abilities. Through right brain education and simulative trainings ESP can be developed. Scientists and Researchers have found that in the Fetus the brain develops rapidly and that the development of right hemisphere is highly active than the left hemisphere. Thus the Extra-Sensory Perception forms the Right brain senses similar to the left brain senses (sight, touch, taste, hearing and smell).  But more often than not ESP is being associated with mind reading, predicting future, moving objects with their minds etc., but scientists like Schichida refer ESP as the right brain senses (telepathy, clairvoyance, tactility, precognition, and telekinesis).

According to Makato Schichida’s explanation, the right brain senses are to be understood as the energy waves and the vibration of particles on the subatomic level. Many of us are aware that the brain produces electrical energy and then they are transmitted through nerve like structures to the cells of the body. These cells act as the ESP receptors. The impulses transmitted by the brain cells are called brain waves.

Since all matter is made up of vibrating particles that transmit energy waves, there is a connection between human brain and everything around us.  Similarly Children are also surrounded by energy waves and they absorb those energy waves. Thus parents have to be careful in choosing what they expose to their child. Children may not be seen consciously paying attention to something, but they learn or absorb involuntarily.

Every Child has amazing learning capabilities and if they are given proper stimulation and guidance primarily focusing on right brain development all their inborn talents like Photographic Memory, Multiple Languages learning skill, Creativity, Amazing rapid calculation ability and ESP can be nurtured well.


MySMartBaby training comprises such whole brain development lessons to train Infants and Toddlers as recommended by Makato Schichida and Dr. Glen Doman.